Školská rada
Školská rada - funkční období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017
Složení školské rady
Zástupci pedagogických zaměstnanců školy
předseda:
zapisovatel:
Mgr. Jiří Šebesta
Bc. Aleš Pavelka
Zástupci nezletilých žáků
  Denisa Horváthová
Simona Mizerová
Zástupci zřizovatele
  Mgr. Břetislav Orlík
Mgr. Karel Krupa
4. října 2016
Členem školské rady za zákonné zástupce žáků se stala Simona Mizerová.

26. září 2016
Doplňující volby člena Školské rady Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace z řad zákonných zástupců žáků se budou konat v pátek 30. září 2016 v době od 7:30 do 12:00 hodin. Hlasovací lístky i volební urna jsou k dispozici na sekretariátu školy, pracoviště Gebauerova.13. září 2016
Uzavření kandidátní listiny; navržení kandidáti: Jolana Kreiselová a Simona Mizerová.

20. červen 2016
Zástupce nezletilých žáků paní Renata Lešková ukončí svou činnost ve Školské radě k 31. 8. 2016 z důvodu přestupu jejích dětí na jinou školu. 30. září 2016 proběhne doplňovací volba zákonného zástupce nezletilých žáků a to formou volebních lístků, které budou vydány zákonným zástupcům žáků. Termín odevzdání hlasovacích lístků je nejpozději 30. 9. 2016 do 12 hodin.
Součástí tohoto oznámení je také výzva volební komise určená zákonným zástupcům žáků k nominaci kandidátů pro doplňující volbu člena Školské rady Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace z řad zákonných zástupců žáků. Své návrhy na kandidáty předejte prosím osobně třídním učitelům, případně vedení školy nebo je adresujte elektronickou poštou na školní email.
Termín pro uzavření kandidátní listiny je 12. září 2016. V souladu s volebním řádem školské rady bude kandidátní listina zveřejněna nejméně 14 dnů před konáním volby.Zápisy ze zasedání školské rady a voleb členů školské rady:
 • zasedání 27. 1. 2015

 • výsledky voleb pro období 2015 - 2017


 • Seznam členů školské rady pro funkční období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
  Zástupci pedagogických zaměstnanců školy
  předseda: Mandelíková Dana
  Mgr. Zetková Ivana
  Zástupci nezletilých žáků
    Bindatsch Milan
  Lešková Renata
  Zástupci zřizovatele
    Kuřec Tomáš
  Mgr. Rosenbergerová Olga


  Školská rada má 6 členů a jedná a koná v souladu se zákonem 561/2004 Sb. § 167 a §168 - Školská rada.
  Zápisy ze zasedání školské rady a voleb členů školské rady:
 • zasedání 14. 10. 2014

 • zasedání 3. 10. 2013

 • zasedání 29. 8. 2013

 • zasedání 9. 10. 2012

 • zasedání 26. 1. 2012

 • výsledky voleb z 10. 11. 2011; doplňkové volby

 • zasedání 4. 10. 2011

 • zasedání 28. 4. 2011

 • zasedání 14. 10. 2010

 • zasedání 22. 4. 2010 • © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658