Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

pracoviště Ibsenova 36

 

Kontakt

Organizace šk. roku

Akce školy

Dokumenty

Zaměstnanci

Školská rada

Rozvrhy

Pro rodiče

Projekty

Družina

Historie školy

Luluďori

„Ve škole se nejenom učíme, ale i žijeme. Učení ve škole je život.“

Školní rok 2016/2017


Proběhlé akce budou nadále zveřejňovány na společných webových stránkách školy které najdete ZDE

Přivítání prvňáčků

Školní rok začal k potěšení žáků i rodičů později vzhledem k rekonstrukci dvou budov naší školy. Ve školním roce 2016/2017 se sešlo 24 prvňáčků. První třídou je bude provázet paní učitelka Mgr. Daniela Ondrisová a paní asistentka Renáta Polláková. Děti měly z přichystaných dárků a sladkostí velkou radost.

Přejeme hodně pěkných a vydařených dnů po celý školní rok.

Školní rok 2015/2016

Den Romů

V pátek 8. dubna Romové na celém světě oslavili svůj svátek-Den Romů, který byl vyhlášen mezinárodní romskou unií. Ani naše škola nezůstala pozadu a připravila pro žáky, jejich rodiče, zákonné zástupce a přátele škol vystoupení. Hned v úvodu akce žákyně Laura Balážová a Andrea Polláková slovy připomněly historii Romů, jejich zvyky, kulturu, jazyk a především jejich původ. Pan Bindatsch zazpíval romskou hymnu a po jeho úžasném výkonu začalo pásmo se zpěvy, tanci a hrou na hudební nástroje. Velký úspěch měla taneční skupina Luluďori, která roztančila celý sál. Diskotéka byla závěrečnou tečkou slavnostního dne. Abychom si připomněli atmosféru z tohoto dne, můžete se podívat na několik fotografií.

Rádi recitujeme

Tak se nazýval 9. ročník městského kola recitační soutěže na Základní škole speciální na  Těšínské ulici v Slezské Ostravě, který se konal ve čtvrtek 7.  dubna 2016. Atmosféra byla vynikající, na soutěžící čekaly diplomy a věcné ceny. Naši školu reprezentovali tito žáci: v kategorii 4. – 6. roč. Karel Hubený, žák 6. třídy, který se umístil na 4. místě; v kategorii žáků 7. – 9. tříd se na 4. místě umístila žákyně 8. třídy Laura Balážová, na 3. místě skončil žák Lukáš Polhoš ze 7. třídy a 2. místo z loňského roku obhájil žák 9. třídy Miroslav Tokár. Našim recitátorům děkujeme za účast a gratuluje za vzornou reprezentaci naší školy. 

Recitační soutěž

I v letošním roce proběhlo v úterý 22. března 2016 v učebně hudební výchovy školní kolo v recitaci. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků, jejich výkony hodnotila odborná porota z řad pedagogů. Hodnotila se přirozenost dětského projevu, vybavenost recitátora, celková úroveň a kultura projevu. Na začátku byla soutěž zpestřena recitačním vystoupením žáků předškolního věku. I když u některých se projevila počáteční tréma, všem se přednes básní vydařil.

Výsledky: 1. kategorie:            1. místo: Danišová Laura (2. třída)

                                             2. místo:  Czina Dušan (1. třída)

 Gunarová Natálie (2. třída)

                                             3. místo: Gáborová Hana, Suchá Alžběta (obě 2. třída)

                2. kategorie:           1. místo:  Czina Pavel (4. třída)

                                             2. místo:  Czinová Aneta (5. třída)

                                             3. místo:  Čonková Vanesa, Čonka Dominik (oba 5. třída)

                3. kategorie:           1. místo:  Tokár Miroslav (9. třída)

                                             2. místo:  Balážová Laura (8. třída)

                                             3. místo:  Polhoš Lukáš (7. třída)

Všem recitátorům děkujeme za snahu, píli a účast v soutěži. Vítězové byli odměněni diplomem a drobnými pamlsky.

V rytmu španělského Flamenca

Taneční soubor Luluďori se 28. ledna zúčastnil besedy o Flamencu. V knihovně v Ostravě- Vítkovicích si děti mohly vyzkoušet různé taneční kroky a dozvěděly se něco o španělské Andalusii a o vzniku tance jménem Flamenco. Dětem se tato akce moc líbila.

Barvičky s chameleonem

V lednu navštívila přípravná třída knihovnu v Ostravě - Přívoze. Děti zábavnou formou opakovaly a procvičovaly barvy i početní představy. Snažili se poznávat barevné odstíny a zjišťovaly, které barvy vzniknou při jejich smíchání. Seznamovaly se s knihami Chameleon Leon, Zábava s barvami, Holčička v růžové. Na závěr se zúčastnily tvůrčí dílničky – vybarvování chameleona, kterého si přilepeného na kolíčku odnášely s sebou do školy. Akce byla velmi zdařilá, děti ze zážitků nadšené, a v návštěvě knihovny budeme pokračovat i nadále.

Vánoční besídka 2015

VÁNOCEMÁNIE – tak se jmenuje vánoční setkání, které v pátek 18. prosince připravila naše škola.  Ve svátečně vyzdobené tělocvičně přivítal žáky, rodiče a veřejnost pan Mgr. Edwin Krč. Jako první se režie ujali žáci předškolní třídy svou dramatizací pohádky O Červené Karkulce a v následujících krátkých vystoupeních žáků 1. stupně zazněly básničky, říkanky, písničky, nechyběly ani dvě písně v doprovodu hry na saxofon a hry na housle. Dívky předváděly své taneční umění. Celé pásmo se vydařilo, a tak potlesk rodičů i hostů byl zasloužený.

Na závěr besídky byli vyhlášeni vítězové o nejkrásnější vánoční zvoneček a nejlepší výzdobu třídy. Několik málo žánrových obrázků a videí můžete shlédnout v této galerii.

Mikulášská nadílka 2015

V pátek 4. prosince 2015 navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. Žáci 1. stupně se shromáždili v tělocvičně a za vydatného napětí očekávali příchod těchto bytostí. Za výrazného hřmotu a rachotu vstoupil jako první čert a za ním i Mikuláš a anděl. Nejhodnější děti byly pochváleny, na zlobivější  platilo čertovo postrašení. Nakonec Mikuláš nadělil všem dětem sladkosti.

Vánoce s PIPI v knihovně

Žáci  III. třídy navštívili  9.12.2015 knihovnu v Ostravě - Přívoze ,kde jim v předvánočním čase  paní knihovnice připravila vypravování  o Pipi dlouhé punčoše ze stojnojmenné knihy. Seznámili se s obyčeji českých Vánoc, rozkrojili si jablko, zda uvidí hvězdičku či ne, pouštěli si lodičky ze skořápek, aby nahlédli do  budoucnosti, seznámili se též s tradicí lití olova či  vosku do vody, s házením papuče ke dveřím. Každý z nich na závěr vybarvil  omalovánku s vánoční tématikou. Paní knihovnice je pochválila nejen za slušné chování,  ale i za vědomosti. Jak se nám to líbilo se podívejte na toto album.

Jaké budeme mít zuby?


Na tuto otázku je jednoduchá odpověď ! Pokud se budeme o svůj chrup  pečlivě starat, tak jistě zdravé. Budeme - li čištění zubů a pravidelné návštěvy u zubního lékaře zanedbávat, tak  brzy skončí na noc ve skleničce jako u starých lidí! Nejen o tom nám 30.11. 2015  přišli  do školy povyprávět medici   z Lékařské fakulty   UP v Olomouci. A jak si zuby čistit ? Podívejte se na žáky III. třídy  ZDE

Pán Mrkvička opět ve škole

Po roce k nám  19. 11. 2015 opět zavítal  " Pan Mrkvička"  v rámci projektu MŠMT  Ovoce do škol. Žáky 1. stupně  poučil o zdravé výživě a  důležitosti  konzumace ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Děti se dozvěděly a přiučily něčemu novému a v celém vystoupení zažily i velkou legraci.
Za správné odpovědi byli žáci odměněni ovocnými dobrotami. Několik žánrových fotografií si prohlédněte v tomto albu.

Návštěva knihovny

Ve středu 18. 11. 2015 navštívili vybraní žáci 6. – 9. ročníku naší školy jednu z nejstarších městských knihoven na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívozu. Paní vedoucí seznámila žáky s oddělením pro děti a mládež, zaměřila se na prohlídku prostor knihovny a výběr knih. Vysvětlila dětem, jaké služby jim může knihovna poskytnout, například jsou připravena veřejná čtení pro děti a mládež, přednášky a zábavná odpoledne pro dětské čtenáře. Nejvíce děti nadchla herní konzole Playstation 3 s možností přehrávání her z fondu knihovny.

Svět techniky

Jelikož v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě stále probíhá akce projektu Svět techniky, tuto expozici navštívili ve středu 11. 11. 2015 i žáci 4. a 5. třídy.  Expozice Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody oslovila i naše žáky, kteří zábavnou formou i poznáním mohli nahlédnout do světa techniky. Dětem se ovšem nejvíce líbil doprovodný program v kinosále, a to promítání filmu „Putování s dinosaury“ v 3D rozlišení, při kterém zažili skutečné dobrodružství přímo mezi dinosaury a prožili příběh s těmito obry, jenž žili před miliony let.

Návštěva divadelního představení

„Napsal spousty knih. Ztroskotal na moři. Třikrát se oženil. Vymyslel prázdniny. Zavedl školu i pro děvčata. Učil hrou. Pěšky procestoval půl Evropy. Zažil nejdelší evropskou válku. Pobýval několik let ve Fulneku. Unikl moru. A to se ještě traduje, že skákal z okna na ženský...“

Za svůj život dokázal opravdu mnoho. A o tom všem pojednávala inscenace „Hodina Komenského“, kterou dne 3. 6. 2015 v Divadle loutek v Ostravě zhlédli naši žáci a která pojednávala o životě jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filosofa a spisovatele J. A. Komenského-učitele národů.

    

Pedagogická a žákovská osobnost školního roku 2014/2015

V pondělí 1. června 2015 se konalo v klubu Atlantik ocenění pedagogických a žákovských osobností městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Naše škola obdržela dvě ocenění. Výraznou pedagogickou osobností naší školy se stal asistent pedagoga pan Milan Bindatsch, který si vybudoval mezi dětmi a spolupracovníky přirozenou autoritu a v rámci mimoškolních aktivit a spolupráce s rodinami našich žáků se často angažuje nad rámec svých povinností, což přináší pozitivní výsledky při redukci výskytu sociálně patologických jevů.

V kategorii žákovských osobností byl oceněn žák 8. třídy Miroslav Tokár. Po celou dobu školní docházky dosahuje dobré studijní výsledky a je vzorem pro ostatní spolužáky a své sourozence.
Ocenění pedagogům i žákům předala starostka obvodu paní Ing. Bernfeldová a místostarosta obvodu pan Ing. Macháček.

    

 

" Den plný radosti pro všechny, tentokrát ČÍM BUDU "

      V rámci oslav Dne dětí pořádala agentura Modrý motýlek v Ostravě dne 28. 5. 2015 na Černé louce projekt, kterého se zúčastnili žáci  nultého až šestého ročníku naší školy.

      V hlavním programu vystoupila ostravská zpěvačka Heidi Janků a známý klaun Hopsalín. Zábavu doplnily workshopy na téma „Čím budu“. Na programu se podílela Městská policie Ostrava, Policie ČR, Turistické sdružení Stopař, Celní správa ČR, ČČK a organizace, věnující se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Děti naší školy si zatancovaly s Hopsalínem, děvčata zvlášť zaujaly workshopy, zaměřené na malování nebo skládání puzzle, mnohá si mohla odnést  vlastnoručně vyrobené drobnosti. Chlapce zase zaujaly workshopy  s policií,  míčové soutěže a středem pozornosti všech se stal nejchlupatější pes na světě /viz snímek/. Mnohé děti neodolaly a vystály si dlouhou řadu, aby si nechaly pomalovat tvář  zvířecí "maskou".  Velice nás mrzelo, že jsme nenašli dětmi tolik očekávané stánky s pamlsky.

Dětem se program líbil, chovaly se velmi vzorně!

 

Koloběžkové závody

Dne 15. 5. 2015 se žáci 2., 3. a 4. třídy za doprovodu paní učitelky Mgr. Ivany Zetkové zúčastnili městského kola koloběžkových závodů na dopravním hřišti Základní školy U Haldy v Ostravě-Hrabůvce. Nad regulérností soutěže dohlíželi příslušníci Městské policie Ostrava a metodici dopravní výchovy zúčastněných škol (ZŠ U Haldy, ZŠ Karasova, ZŠ Gebauerova a ZŠ Čkalovova).

Soutěžilo se ve dvou disciplínách:

1.       Teoretická část – poznávání dopravních značek

2.       Praktická část – jízda zručnosti na koloběžce

Naši žáci si vedli velmi dobře a získali tato ocenění:

     Kategorie mladší žáci:                                              Kategorie starší  žáci:

1.       1. místo – Marek Hlaváč                                             3. místo – Mário Baláž  

2.       2. místo -  Marek Tokár

     3. místo – Lukáš Žiga

 

22. duben - "DEN ZEMĚ"

22. duben je na celém světě Dnem Země: ve II. třídě jsme věnovali tomuto tématu  celý den, kdy jsme v hodině českého jazyka tvořili věty a psali přídavná jména,   dokreslili obrázek zeměkoule. Jak vznikla naše planeta a život na ní , jsme se dozvěděli ze dvou dokumentárních filmů. Že naše  Země tady nebude navždy, víme také, ale chceme se k ní chovat ohleduplně a víme jak. Několik záběrů si prohlédněte zde.

Oslava Mezinárodního dne Romů 8. 4. 2015

     Mezinárodní den Romů oslavili žáci naší školy příjemným dopoledním kulturním programem ve školní tělocvičně. Samotný program byl zaměřen na romskou tematiku a v pásmech vystoupili se svými příspěvky žáci jednotlivých tříd.  Součástí tohoto slavnostního dopoledne byla vyhlášena pěvecká soutěž „O romského slavíčka“, jíž se mohli zúčastnit všichni žáci. Vybraná porota z řad učitelů a hostů pak hodnotila jejich výkony. Soutěžilo se o hodnotné ceny, např. první cena byl upečený dort s romskou vlajkou.

     Pozvání na oslavu přijali i hosté z nízko prahového zařízení „Jekhetane“ z Ostravy-Přívozu, pod vedením paní Adriany Adámkové. Klienti tohoto zařízení předvedli taneční vystoupení skupiny „BOYS“ ve stylu „street dance“, „hip hopu“ a „elektrobuggy“, s nimiž díky vedení paní Adriany Adámkové slaví velké úspěchy jak v republice, tak i ve světě. Na závěr nechybělo ani vystoupení děvčat tanečního kroužku „Kočičky“ a „Luluďori“. Slavnost byla pak zakončena diskotékou, jejíž hudbu doprovázel na klávesy žák 6. třídy Denis Kmeťo. Několik fotografií z této akce najdete na těchto stránkách.

Školní kolo recitační soutěže 31. 03. 2015

     Poslední březnový den se konalo na naší škole v učebně hudební výchovy školní kolo recitační soutěže, složená ze dvou kategorií: recitace žáků základní školy a recitace žáků základní školy praktické. Soutěžící přednášeli básně českých i zahraničních básníků a jejich výkony sledovala a hodnotila vybraná porota. Soutěž proběhla velmi úspěšně. Celou atmosféru školní akce si můžete zhlédnout na těchto fotografiích.

     Dva žáci základní školy praktické, Laura Balážová ze 7. třídy a Miroslav Tokár z 8. třídy, reprezentovali naši školu v recitační soutěži „Rádi recitujeme“ na ZŠ Těšínská pod záštitou sdružení „Oříšek“. Oba recitátoři se v kategorii starších žáků umístili na pěkném druhém místě.

 

    

Matematická olympiáda

Dne 25. 3. 2015 se žáci druhého stupně naší školy Lukáš Polhoš ze 6. třídy, Jana Tišerová ze 7. třídy a Miroslav Tokár z 8. třídy zúčastnili matematické olympiády pořádané Základní školou na Vizině. Soutěž pro naše žáky byla velmi úspěšná. Žák Miroslav Tokár získal první místo, žáci Lukáš Polhoš a Jana Tišerová se umístili na krásném druhém místě.

         

Ovoce a zelenina do škol 13. 02. 2015

Dne 13. února 2015 proběhla na naší škole akce pro žáky I. stupně z programu MŠMT "Ovoce do škol". Protagonisté hravou formou a zábavnými soutěženi přiblížili dětem znalosti o vitamínech obsažených v ovoci a zelenině. Každý soutěžící byl odměněn "ovocným balíčkem". Všechny přítomné zaujala výroba píšťalky z mrkve. Tento naučný program měl u dětí velký ohlas, a jak to probíhalo, si můžete prohlédnout zde.

Vánoční besídka 18. 12. 2014

Celý projekt "Vánocemánie" je za účasti rodičů žáků ukončen v předvánočním období na slavnostní vánoční besídce, která se koná v tělocvičně školy. Žáci jednotlivých tříd předvedou své dovednosti v recitaci, zpěvu či tanci ve svých vystoupeních s vánoční tématikou. V průběhu besídky je pak vyhodnocen projekt, vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěží a jsou jim předány diplomy a hodnotné ceny. Na konec celé akce se pak pořádá diskotéka pro všechny přítomné žáky, rodiče ale i učitele. Následující den se pak žáci scházejí na třídních besídkách, kde si připraví sváteční stůl s dobrotami a společně oslavují  příchod křesťanských svátků. Záběry z této akce si můžete prohlédnout na těchto stránkách.

Turnaj ve stolním tenise

Každoročně v předvánočním čase probíhá na naší škole projekt "Vánocemánie". V rámci projektu jsou vyhlašovány pro třídy a jednotlivce soutěže, mezi které je také zařazen turnaj ve stolním tenisu žáků. Výsledky soutěží jsou pak vyhodnoceny a vyhlášeny na vánoční besídce. Několik záběrů z turnajového klání si můžete prohlédnout v tomto albu.

 

 © 2015 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, pracoviště Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 623 172, mobil: 724 042 580