Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

pracoviště Ibsenova 36

 

Kontakt

Organizace šk. roku

Akce školy

Dokumenty

Zaměstnanci

Školská rada

Rozvrhy

Pro rodiče

Projekty

Družina

Historie školy

Luluďori

„Ve škole se nejenom učíme, ale i žijeme. Učení ve škole je život.“

       Dokumenty školy

      Ve školním roce 2016/17 se na naší škole vyučuje podle těchto školních vzdělávacích programů:


        - ŠVP pro ZV, Škola pro život, dodatek. č. j. 180/2013 - Esv

        - ŠVP pro ZV Škola pro život, verze 2, č. j. 181/2013

        - ŠVP pro ZV Škola pro život, verze 3, č. j. 240/2016

        - ŠVP pro ZV Ibsenova 36-2010-2 dodatek; č. j. 239/2016

          - ŠVP pro ZV - LMP Ibsenova 36-2013

          - ŠVP pro ZV Základní škola praktická, Ibsenova 36-2007, 79-01-C/01 Základní škola


      
  Dokumenty jsou k nahlédnutí na sekretariátu jednotlivých pracovištˇ školy.

          - Školní řád 

        - Plán práce školy                                                                                                                    

          - Vnitřní řád školní družiny

        - Výchovné poradenství

        - Preventivní program

        - Plán metodika prevence

        - Plán výchovného poradenství

        - Pravidla pro hodnocení

        - Plán rozvoje ICT

 

 

 

 

 

 

 

      

                                           

 © 2015 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, pracoviště Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 623 172, mobil: 724 042 580